Tisztelt Érdeklődő!
Az új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozását elősegíteni hivatott, a Lechner Tudásközpont által összeállított, és ingyenesen használható Bölcsőde Mintaterv Katalógust a következő linken tudja elérni: https://www.bolcsodemintaterv.hu

Bölcsődei

Ötletpályázat

 

MAGYARORSZÁG BÖLCSŐDEÉPÍTÉSI PROGRAMJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TERVEZÉSI PROGRAMOK, FUNKCIÓSÉMÁK, ÉS VÁZLAT-, ILLETVE KONCEPCIÓTERVEK ÉPÍTÉSZETI ÖTLETPÁLYÁZATA

KAPCSOLAT

email: bolcsodepalyazat@lechnerkozpont.hu
 
Ez a cím kizárólag a technikai jellegű kérdések feltételéhez használatos.
 
Kérjük, hogy a pályázat tartalmával kapcsolatos kérdéseiket a regisztráció után elérhető űrlap segítségével tegyék fel.

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIVONATA

1

Pályázati terv

.

2

Referenciák

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

3

Igazolások

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

4

Utolsó rész

Globalization investment democracy, economic development; economic independence free-speech fellows. Participatory monitoring; free expression education international development resourceful underprivileged altruism support partner.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ötletpályázat résztvevője – továbbiakban: Pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy és gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) lehet, aki/amely az alábbi követelményeknek megfelel:

Természetes személy:

  • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
  • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
  • akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn;
  • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész-tervezői munkavégzésre;
Jogi személy:

  • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
  • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta;
  • amely gazdálkodó szervezettel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn;
  • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész tervezői munkavégzésre;

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

PÁLYÁZAT ÜTEMEZÉSE

Ötletpályázat kiírás közzétételének kezdete

2019. október 16.

Kérdések beérkezésének, feltöltésének határideje

2019. október 28. 23 óra 59 perc

Kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje

2019. november 4.

Pályaművek benyújtásának határideje

2019. december 15. 23 óra 59 perc

Pályázat eredményének kihirdetése

2020. január 15.

Tájékozatató

Tisztelt Érdeklődő! Az új bölcsődei, mini bölcsődei, családi bölcsődei férőhelyek létrehozását elősegíteni hivatott, a Lechner Tudásközpont által összeállított, és ingyenesen használható Bölcsőde Mintaterv Katalógust a következő linken tudja elérni: https://www.bolcsodemintaterv.hu/